Attentions skolportal

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) som t.ex. ADHD och Autismspektrumtillstånd. De arbetar bl.a. för att alla personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd som de behöver i skolan.

På Attentions hemsida hittar man skolportalen där du kan läsa och se filmer om hur det är att vara elev med NPF. Du kan även läsa om tips och strategier för hur du kan få det att funka i skolan, dessa bygger till stor del på hur andra har gjort. Det finns tips på hur man kan få morgonrutinerna att funka, hur man fixar läxorna och hur man pluggar smart. Det finns även en checklista med flera punkter där man kan markera sådant som är viktigt att andra vet om, det kan underlätta då man vill berätta för andra om det stöd man behöver för att funka på bästa sätt i skolan.

 

Hur använder jag materialet?  Antagligen har du redan provat många olika strategier för att få vardagen och skolan att funka på bästa sätt så börja med att kolla igenom listan och lägg märke till vad du redan gör som fungerar. Kolla sedan om det finns saker som du inte provat som skulle kunna fungera för dig.

Är det svårt att gå igen materialet på egen hand? Be en vuxen, kanske någon på skolan att gå igenom det tillsammans med dig! Ta även hjälp om det är svårt att testa nya strategier på egen hand, ibland är det bra att någon som hjälper till att göra en plan och att följa upp hur det fungerar.

 

Här är länken till skolportalen.

 

Foto: CC. Mike Linksvayer