Plugga med musik

Många tycker att musik stärker koncentrationen och gör det lättare att fokusera. Andra tycker att det är svårt att plugga till musik för att de efter en stund sitter och sjunger med istället för att plugga till provet. Tittar man till forskningen kan man hitta studier som talar både för och emot. 

För många är musiken ett sätt att stänga ute omgivningen, en möjlighet att släppa det som finns runt omkring och tillåta sig att fokusera på en sak. Många kan beskriva hur de använder musik när de gör en viss typ av uppgifter men vill ha det helt tyst när de gör andra. Det är även olika vad man lyssnar på för musik i olika situationer. Av vana väljer man nog ofta musik man brukar lyssna på och kanske kan då musiken ibland ta fokus från det man egentligen behöver fokusera på, särskilt när det svårt och tråkigt…

 

IMG_0285[1]

 

Spotify kan du få hjälp med att hitta spellistor som ska passa bra när du behöver fokusera. Gå in i menyn som heter utforska och välj Fokus under Genrer och teman. Här kan du välja bland ca 30 olika listor t.ex. Soundtrack för Study, White Noise och Acoustic Concentration.

 

IMG_0283[1]

 

Hur kan jag använda detta?  Fundera över hur du använder musiken när du pluggar! I vilka situationer stärker musiken koncentration på det du ska göra och i vilka situationer har det motsatt effekt? Vad händer om du provar att byta musik och lyssna på något du inte brukar lyssna på? Vad händer om du lyssnar på instrumentell musik?

 

 

Foto: CC. Andreas Lindmark