Hjälp att hantera stress

"Ofta används ordet stress för situationer där vi upplever tuffa krav och obehagliga påfrestningar. Stress kan också vara något bra, den gör kroppen redo för fysisk aktivitet. Kroppen reagerar med ökad puls, höjt blodtryck och häftigare andning. Musklerna blir spända och immunförsvaret aktiveras av stresshormoner bl.a. adrenalin." 

Stycket ovanför är hämtat från www.snorkel.se. Det är en sida som i första hand vänder sig till ungdomar i Uppsala län men som kan vara till stor nytta för alla som har tankar och funderingar runt stress, ångest, oro och nedstämdhet. Det handlar inte bara om fakta utan även om vad du kan göra t.ex. om du har svårt att sova eller om du ofta känner dig lättirriterad och arg. På hemsidan finns flera olika övningar som hjälper dig till avslappning eller att vara närvarande i nuet. Det finns även olika må-bra-mallar som kan hjälpa dig att fokusera på det som fungerar och som du tycker om.

Hur gör jag?  Börja med att kolla runt på sidan och se om det är något som kan hjälpa dig. Om du inte riktigt vet hur du ska använda informationen eller om du har frågor om det material som finns där kan du vända dig till elevhälsan på skolan eller till nån annan vuxen i din närhet.

Om mina funderingar mer handlar om oro, ångest och nedstämdhet?  På skolan kan du vända dig till elevhälsan med dina funderingar. Vill du prata med någon utanför skolan kan du kontakta Barn och ungdomshälsan om du ännu inte fyllt 18 år. De stöttar barn och ungdomar som t.ex. upplever oro, har sömnproblem eller magont utan någon tydlig orsak. Upp till 18 år kan du ringa, chatta eller maila BRIS. På Bris jobbar kuratorer som är vana att möta barn och ungdomar i behov av hjälp och stöd och om du vill kan du vara anonym (du behöver inte säga vem du är).

Fram till 23 år kan man vända sig till ungdomsmottagningen, kontaktinformationen för mottagningen i Växjö hittar du här. Även på ungdomsmottagningens hemsida finns mycket information om mående och vad man kan göra för att hantera olika situationer.

I Växjö finns ungdomsjouren Animo som är en ideell organisation som riktar sig till ungdomar. Hit kan du vända dig om du vill få stöd att komma på egna lösningar på problem som du har. Du kan chatta, maila eller använda en frågelåda på hemsidan.

 

 

Foto: CC. Christian Heilmann