How to make stress your friend

Kelly McGonigal titulerar sig Health psychologist och vill i detta TED-talk utmana oss att se stress som någonting positivt.

McGonigal vill att vi ska se våra stressreaktioner som något som hjälper oss i pressade situationer, något som ger oss styrkan att lita på oss själva och vår förmåga i en jobbig situation. Hon berättar att hon under lång tid lärt ut att stress är något som är dåligt och som påverkar hälsan negativt. När hon tar del av forskning som visar hur vår negativa inställning till stress gör oss mer sårbara för stressen börjar hon tänka om…

 

Hur kan jag använda detta?  Lyssna på Kelly McGonigal och fundera över hur du reagerar på stress och vad du gör i en pressad situation. Hur funkar du när du skriver prov eller står inför klassen och ska redovisa? Kan du tänka annorlunda? Prova och se vad som händer!