Testa vilken lärstil du har!

Hur lär du dig egentligen bäst? Har du överhuvudtaget funderat på hur du gör när du ska lära in saker?

Det finns många olika sätt att lära sig på. Du kanske lär dig allra bäst när du läser en text i lugn och ro eller så kanske du lär dig bäst när du tittar på hur någon annan gör eller när du diskuterar med en kompis. Kanske lär du dig på olika sätt beroende på vad det är du ska lära in.

 

Det finns test som kan ge lite vägledning om hur man faktiskt lär sig bäst. Ett av dem hittar du på webbsidan Studietips.se. Här kan du även få olika tips utifrån just din lärstil! Se dock resultat som en vägledning och använd det du tycker stämmer och kan passa dig!

 

 

Foto: CC. Pete Toscano